“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller

Previous
[ Báo in Sinh Viên Việt Nam ] Bánh dẻo tuyết của cô gái 9X
[ Truyền hình VTC ] Phỏng vấn chương trình ” Một vòng Online ”

Lượt chia sẻ