“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller

Previous
Lào | Tận hưởng cảm giác ” trôi sông ” ở Vang Vieng
Sài Gòn | ” Đột nhập ” khách sạn con nhộng Hong Kong Kaiteki ,lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Lượt chia sẻ