“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller

Previous
Animated Gif Type Post
Review | Chocolate Buffet nhà hàng Le Club , khách sạn Sofitel Metropole

Lượt chia sẻ