“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller

Previous
Taiwan | Lịch trình một vòng Đài Loan trong 11 ngày 10 đêm , tiêu mãi không hết 13 triệu
Philippines | 7 ngày khám phá thiên đường nhiệt đới Manila- Puerto Princesa – El nido với 15 triệu

Lượt chia sẻ