“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller

Previous
50 trải nghiệm không thử phí cả cuộc đời (P1)
Spain | Đi Tây Ban Nha mà chưa ăn đủ 6 món này thì coi như chưa đến

Lượt chia sẻ