“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller

Previous
Hàn Quốc | Trải nghiệm tắm hơi kiểu Hàn Jjimjilbang ở Siloam Sauna
Malaysia | Rớt nước miếng ở Penang

Lượt chia sẻ