“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller

Previous
Malaysia | Rớt nước miếng ở Penang
Ấn Độ – Nepal | Phần 1 , Lịch trình 10 ngày xuyên Bắc Ấn qua 5 thành phố bằng tàu hoả

Lượt chia sẻ