“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.” – Henry Miller

Previous
Morocco | Thủ tục xin Visa Marốc tự túc chi tiết nhất , cứ xin là đậu
Hàn Quốc | Trải nghiệm tắm hơi kiểu Hàn Jjimjilbang ở Siloam Sauna

Lượt chia sẻ